Avrupa Rinoloji Derneği Dr. Metin Önerci'yi Onursal Üyeliğe layık gördü. Kendisi bu ödüle layık görülen en genç bilim adamı olmuştur.

Kitaplardaki Bölümlerim

1-     Önerci, M.: Obstruktif  Sleep Apne Sendromunun Cerrahisi (The Surgical Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome). In :  Y. Izzettin Barış, ed. : Obstruktive Sleep Apnea (Uykuda Solunum Durması) Sendromu, 1. Baskı, Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı Yayınları, Ankara,  ss 126-132, 1993. 

2-     Önerci, M.: Pediatrik Kulak  Burun Boğaz Acilleri (Pediatric  ENT Emergencies). In :  Tunçbilek, E., Coşkun, T., Yurdakök, M., eds. : Pediatri El Kitabı, Acil Yaklaşımlar ve Tanısal Girişimler (Handbook of Pediatrics, Pediatric Emergencies and Diagnostic Procedures), 1st ed., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

3-     ss602-609,1994. 

4-     Turan, E., Önerci, M. : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Ear Nose and Throat Diseases), In : Saraçoğlu,ÖF,Ed. : Temel ve Klinik Bilimler ( Basic and Clinical Sciences), 3rd ed, Güneş Kitabevi, Ankara,  pp 325-347, 1996. 

5-     Öğretmenoğlu,O., Sennaroğlu, L., Önerci, M. : Rinitler (Rhinitis), In: Iliçin, G., Ünal, S., Biberoğlu, K., Akalın, S., Süleymanlar, G.(eds) : Iç Hastalıkları (Internal Medicine). 1st ed., Güneş Kitabevi, Ankara, 2931-2937,1996. 

6-     Öğretmenoğlu,O., Hoşal, AŞ, Önerci, M. : Sinüzitler (Sinusitis), In: Iliçin, G., Ünal, S., Biberoğlu, K., Akalın, S., Süleymanlar, G.(eds) : Iç Hastalıkları (Internal Medicine). 1st ed., Güneş Kitabevi, Ankara, 2937-2940,1996. 

7-     Sennaroğlu, L., Hoşal, AŞ, Önerci, M. : Maksillofasiyal Kırıklar(Maxillofacial Fractures), In: Iliçin, G., Ünal, S., Biberoğlu, K., Akalın, S., Süleymanlar,G. (eds) : Iç Hastalıkları (Internal Medicine). 1st ed., Güneş Kitabevi, Ankara, 2958-2963,1996. 

8-     Önerci, M. Öğretmenoğlu,O., Hoşal, AŞ : Baş Ağrısı, Yüz Ağrısı ve Otalji, Headache, Facial Pain and Otalgia, In: Iliçin, G., Ünal, S., Biberoğlu, K., Akalın, S., Süleymanlar, G.(eds) : Iç Hastalıkları (Internal Medicine). 1st ed., Güneş Kitabevi, Ankara, 2963-2966,1996. 

9-     Önerci, M. : Kulak Burun Boğaz ve Hastalıkları. In Geriatri,Kutsal, Çakmakçı, Ünal(eds), 1st ed., HekimlerYayın Birliği, Ankara, 787-815, 1997.    

·    Boyunda Kitlelere Yaklaşım (Neck Masses)    
·    Yaşlanmanın Yutma Üzerine Etkileri (Problems with Swallowing in Elderly Patients).    
·    Geriatrik Ses ve Laringeal Disfonksiyonlar (Geriatric Voice and Laryngeal Dysfunctions).    
·    Yaşlılarda Enfeksiyöz Hastalıklar (Infectıous Diseases in Elderly Patients).    
·    Yaşlılarda Paranazal Sinüzitler (Paranasal Sinusitis in Elderly  Patients).    
·    Hearing Loss and Hearing Aids in Elderly Patients.    
·    Geriatrik Rinit (Geriatric Rhinitis).    
·    Yaşlılarda Uzamış Entübasyon ile Ilgili Problemler (Problems with Prolonged Intubation in Elderly Patients)    
·    Yaşlılarda Baş Boyun Kanserlerinin Rehabilitasyon ve Rekonstrüksüyonu (Rehabilitation and Reconstruction of Head and Neck Cancer in Elderly Patients). 

10-   Önerci M : Nazal polipoizis, In Bronş Astması ve Allerji Hastalıkları, Kalyoncu AF(ed), 1st ed., Güneş Kitabevi, Ankara, 175-185, 1999 

11-   Önerci M : Nazal Polipozis Cerrahisi. In Bronş Astması ve Analjezik intoleransı. Kalyoncu, AF(ed), Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 93-105, 2000. 

12-   Önerci M : Üst ve alt solunum yolları ilişkisi. In Bronş Astması. Kalyoncu, AF(ed), Atlas Kitapçılık, 15-21, Ankara 2001. 

13-   Önerci M, Haberal İ : Sinüzit. In Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Çelik O(ed),Turgut Yayıncılık, 411-434, İstanbul 2002.

14-   Önerci M, Kalyoncu AF : Polyp surgery in analgesic induced asthmatic patients. In International Concensus Conference on Nasal Polyposis, Mladina R(ed), Croatian Medical Association, 20-27, Zagreb, Croatia, 2002 

15-   Önerci M: Nasal polyposis. In Astım ve Eşlik Eden Durumlar. Karakaya G, Kalyoncu AF eds, Bilimsel Tıp Yayınevi, 49-55, Ankara, 2004. 

16-   Haberal İ, Önerci M : Maksillofasiyal travmalar. In Travma, Dogan R, Tastepe I, Liman ST(eds),  MN Medikal £ Nobel,377-391, Ankara, 2006 

17-   Onerci M, Ozdek A : Burun ve paranazal sinüs sorunları. In Temel Geriatri, Gökce-Kutsal(ed),  Günes Tıp Kitabevi, 1273-1283, Ankara, 2007 

18-   Önerci M, Öğretmenoğlu O, Yücel T : Reasons for Failure in Surgery of Obstructive Sleep Apnea. In Rhinologic and Sleep Apnea Surgical techniques, Kountakis S and Önerci M(eds), Springer Heidelberg, 397-404, 2007 

19-   Önerci M : Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy. In Rhinologic and Sleep Apnea Surgical techniques, Kountakis S and Önerci M(eds), Springer Heidelberg, 167-176, 2007