Avrupa Rinoloji Derneği Dr. Metin Önerci'yi Onursal Üyeliğe layık gördü. Kendisi bu ödüle layık görülen en genç bilim adamı olmuştur.

Tebliğlerim

1 - Önerci, M, Balban, Ü, Çulha, T. : Baş Boyun Bölgesinde Tüberküloz (Tuberculosis in Head and Neck Region). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Alumni Toplantısı,16-18 Haziran  1987, Ankara.  

2 - Turan, E., Hoşal, İN, Ataman, M., Önerci,M., Şentürk,A. : Kafa Kaidesi Tümörleri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri. XXI. Ulusal Türk Otolaringoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya.   

3 - Hasçelik, G., Şener, B., Önerci, M., Berkman, E. : Tonsillektomi Sonrası Tonsilin Yüzey ve Kor Kısmından İzole Edilen Mikroorganizmaların Aerob ve Anaerob Koşullar Yönünden Karşılaştırılması (Surface vs Core Aerobic and Anaerobic Tonsilar Flora in Recurrent Tonsillitis). 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 1-4 Mayıs, 1990, Antalya, Abstract Book  p 307.  

4 - Hoşal, İ.N., Önerci, M., Turan, E. : Peristomal Recurrence : Retrosternal Paratracheal and Pretracheal Dissection For the Prevention of the Peristomal Recurrence of the Laryngeal Carcinoma. Third International Conference On Head and Neck Cancer, 26-30 July, 1992, San Fransisco, California, Abstract Book  p 93.   

5 - Önerci, M, Hoşal, İ.N., Turan, E., Kaya, S. : Endoscopic Endolaringeal Surgery. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 412.  

6 - Akkuzu, B., Önerci, M., Sennaroğlu, L., Ergin, T., Gürsel, B. : Scwannoma Causing A Muıcocele Formation In Ethmoid Region. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 410.          

7 - Yücel, T., Önerci, M., Sennaroğlu, L., Ayas, K., Öğretmenoğlu, Ö. : The Inverted Papilloma of the Nose and Paranasal Sinuses. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book, p 409.              

8 - Dal, T., Önerci, M., Hasçelik, G., Yücel, T., Hoşal, Ş., Sennaroğlu, L. : Evaluation of Leucocyte Chemotaxis in Patients With Chronic Sinusitis. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 406.  

9 - Ergin, T., Hoşal, Ş., Önerci, M. , Öğretmenoğlu, Ö., Sennaroğlu, L.,  Azhari, Y. : Lymphangioma of the Head and Neck. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 406. 

10 - Bayar, N., Önerci, M., Sözeri, B.,  Ergin, T., Hoşal, Ş. : Branchial Fistula. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 290. 

11 - Önerci, M., Özçelik, T., Aksoy, S., Özçelik, U., Sennaroğlu, L. : Audiologic Findings In Kernicterus. XV World Congress of Otorhinolaryngology -Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 175. 

12 - Öğretmenoğlu, Ö., Önerci, M., Hoşal, Ş., Ergin, T., Dal, T. : Prolonged Endotracheal Intubatıon. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 96. 

13 - Turan, E., Hoşal, i. N., Önerci, M., Gürsel, B., Yücel, T. : Treatment of Oral Cavity Tumours. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 96. 

14 - Hoşal, S., Önerci, M., Öğretmenoğlu, O., Ergin, T. : Stapedectomy In Juvenile Otosclerosis. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 78. 

15 - Sennaroğlu, L., Önerci, M., Hasçelik, G., Şener, B. : Effect of Tonsillectomy On Neutrophil Chemotaxis In Chronic Tonsillitis. XV World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 8. 

16 - Saraç, S., Sennaroğlu, L., Öğretmenoğlu, Ö., Sözeri, B., Önerci, M., Ayas, K. : Myositis Ossificans In the Neck. XV World Congress of  Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20- 25 June 1993, İstanbul, Abstract Book  p 8. 

17 - Turgut, S., Özdem, C., Önerci, M., Özcan, M. : Functional Endoscopic Sinus Surgery In Children. International Symposium On Allergic and Infectıous Rhinosinusitis and Advanced FESS Course, April 24-29, 1994, Jerusalem, Israel, Abstract Book  p 36.  

18 - Turgut, S., Önerci, M., Özdem, C., Akyol, U., Dere, H. : Functional Endoscopic Sinus Surgery In Adults. International Symposium On Allergic and Infectıous Rhinosinusitis and Advanced FESS Course, April 24-29, 1994, Jerusalem, Israel, Abstract Book  p 36.  

19 - Turgut, S., Koç, C., Özdem, C., Özcan, M., Önerci, M. : Intranasal Endoscopic Surgery For the Treatment of Isolated Sphenoidal Sinusitis. International Symposium On Allergic and Infectıous Rhinosinusitis and Advanced FESS Course, April 24-29, 1994, Jerusalem, Israel, Abstract Book  p 31.  

20 - Önerci, M., Arıyürek, M. : Endoscopic Sinus Surgery : Radiological Measurements For Safety. International Symposium On Allergic and Infectıous Rhinosinusitis and Advanced FESS Course, April 24-29, 1994, Jerusalem, Israel, Abstract Book  p 31. 

21 - Önerci, M., Kuş, S. : Trace Elements In Recurrent Sinus Infections. International Symposium On Allergic and Infectıous Rhinosinusitis and Advanced FESS Course, April 24-29, 1994, Jerusalem, Israel, Abstract Book  p 21. 

22 - Çağlar, M., Dal, T., Önerci, M. : The Evaluation of The Maxillary Sinus Drainage With Technetium-99m DTPA In Patients With Chronic Maxillary Sinusitis After Functional Endoscopic Sinus Surgery. 41st Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine, 5-8 June, 1994, Orlando, Florida, Abstract Book  p 150. 

23 - Önerci, M. : Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy. 15th European Rhinologic Congress and 13th ISIAN , June 19-23, 1994, Copenhagen, Denmark, Abstract Book  341. 

24 - Önerci, M.,Aras, T. : The Effect of Newly Created Ostium and Mucosal  Flaps On Mucociliary Flow. 15th European Rhinologic Congress and 13th ISIAN , June 19-23, 1994, Copenhagen, Denmark, Abstract Book  341. 

25 - Enacar, A., Aksoy, A., Bülent, H., Karabulut, G., Önerci, M., Çekinmez,S.: Obstruktif Sleep Apne Sendromu(OSAS) Hastalarının Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir Sefalometrik yaklaşım(A New Cephalometric Approach For the Evaluation of Patients With OSAS). 4th International Congress of The Turkish Orthodontic Society, 4-9 September, 1994, Antalya, Abstract Book  p 56. 

26 - Öndeş, S., Şener, E.C., Önerci, M, Göllü, K. : Tiroid Oftalmopati, Endoskopik Dekompresyon(Thyroid Ophtalmopathy, Endoscopic Decompression). Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, 1995, Antalya. 

27 - Orhan, M., Can, Ç., Önerci, M., İrkeç, M.: Probing ile Düzelmeyen Konjenital  Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Endoskopik Silikon Tüp ile Entübasyon(Endoscopic Silicone Tube Intubation in Konjenital Nazolacrimal Canal Obstructions).23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya. 

28 - Saraç, S., Akyol, U., Öğretmenoğlu, Ö., İnci, K., Önerci, M. : Larenks Karsinomlarında İkinci Primerler(Secondary Primaries in Laryngeal Carcinomas). 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya.  

29 - Önerci, M, Öğretmenoğlu, Ö.,  Akyol, U., Haberal, İ, Dini, F.M. : Endoskopik Sinüs Cerrahisi(Endoscopic Sinus Surgery). 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya.  

30 - Akyol, U., Önerci, M., Sözeri, B., Haberal, İ., Özdek, A., Çelik, A. : Unilateral Vokal Kord Paralizilerinde Tiroplasti Tip I ile Vokal Kord Medializasyonu (Vocal Cord Msdialization with Type I Thyroplasty Operation in Unilateral Vocal Cord Paralysis. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya.  

31 - Gürsel, B., Hoşal, A.Ş., Önerci, M., Hoşal, İ.N. : Hacettepede Kafa Kaidesi Cerrahisi(Hacettepe Approach in Skull Base Surgery). 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya.  

32 - Öğretmenoğlu, Ö., Önerci, M., Orhan, M., Akyol, U., Çakmak, Ö. : Endoskopik Dakriyosistorinostomi (Endoscopic Dacrocystorhinostomy). 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya.  

33 - Turan, E., Ayas, K., Önerci, M., Sözeri, B., Rahimi, K. : Hipofarenks ve Servikal Ösefagus Tümörlerinde Gastrik Pull-Up Yaklaşımı (Gastric Pull-up Approach in Tumours of Hypopharynx and Cervical Esophagus). 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya.  

34 - Önerci, M., Öğretmenoğlu, Ö., Akyol, U., Saraç, S., Ünal, Ö.F. : Temporomandibuler Eklem Hastalıkları ve Artroskopisi (Temporomandibular Joint Diseases  and Arthroscopy) 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya.  

35 - Topeli, A, Güllü, İ., Çelik, İ., Barışta, İ. Yalçın, Ş., Kars,A., Tekuzman, G., Baltalı, E., Özışık, Y., Güler, N., Hoşal, Ş., Önerci, M., Fırat, D. : Efficacy of Neoadjuvant and Adjuvant Chemotherapy in Head and Neck Cancer - A Preliminary Report. Fifth International Conference of Anticancer Research. 17-22 October 1995, Corfu Greece. 

36 - Döner, F.,  Dolgun, A., Doğru,H., Önerci, M. : Sphenopalatine Ganglion Block in Endoscopic Sinus Surgery. XVI Congress of the European Rhinologic Society,  XV ISIAN, VIII Congress of International Rhinologic Society, 8-12 September 1996, Ghent, Belgium. 

37 - Önerci, M., Şener,B., Hasçelik,G., Öğretmenoğlu,O., Saraç,S., Haberal,İ., Yücel,T. : The Efficacy of Azithromycin in the Treatment of Acute or Recurrent  Sinusitis.  XVI Congress of the European Rhinologic Society, XV ISIAN, VIII Congress of International Rhinologic Society, 8-12 September 1996, Ghent, Belgium. 

38 - Önerci, M., Öğretmenoğlu, O., Saraç,S., Orhan,M. : Endoscopic Dacryocystorhinostomy.  XVI Congress of the European Rhinologic Society,  XV ISIAN, VIII Congress of International Rhinologic Society, 8-12 September 1996, Ghent, Belgium. 

39 - Önerci, M., Öğretmenoğlu, O., Orhan,M. :Endoscopic Intranasal Lacrimal Sac Surgery.  XVI Congress of the European Rhinologic Society, XV ISIAN, VIII Congress of International Rhinologic Society, 8-12 September 1996, Ghent, Belgium. 

40 - Hoşal, AS, Önerci, M, Turan, E., Hoşal, İN : Endolaryngeal Partial Laryngectomy. First Scientific Conference of European Laryngological Society, 26-29 September  1996, Marburg, Germany. 

41 - Yılmaz, T., Önerci, M., Hoşal AŞ, Gedikoğlu, G., Sözeri,B., Gürsel, B. : Prognostic Significance of Vascular and Perineural Invasion in Cancer of  the Larynx. 4th International Conference 0n Head and Neck Cancer, 28 July-1 August 1996, Toronto, Canada. 

42 - Hoşal, Ş., Ünal, ÖF, Önerci, M., Ayhan, A., Turan, E. : Prognostic Value of Histopathological Parameters in Squamous Cell Carcinoma of Oral Tongue. 4th International Conference 0n Head and Neck Cancer, 28 July-1 August 1996, Toronto, Canada. 

43 - Saraç, Ş., Ayhan,A., Hoşal,AŞ, Önerci, M., Kaya, S. : The Prognostic Significance of PCNA Expression in Laryngeal Cancer. 4th International Conference 0n Head and Neck Cancer, 28 July-1 August 1996, Toronto, Canada. 

44 - Hoşal, Ş., Ünal, ÖF, Önerci, M., Sennaroğlu, L., Ayas, K., Hoşal, İN : Importance of Treatment  Modality for the Epidermoid Carcinoma of the Oral Tongue. 4th International Conference 0n Head and Neck Cancer, 28 July-1 August 1996, Toronto, Canada. 

45 - Hoşal, Ş., Ayhan, A., Gündüz, M., Öğretmenoğlu, Ö., Önerci, M. : nm23 Protein Expression in Laryngeal Carcinomas. 4th International Conference on Head and Neck Cancer, 28 July-1 August 1996, Toronto, Canada. 

46 - Canpınar, H., Özyar, E., Kars, A., Önerci,M., Atahan, İ.L., Kansu, E. : Nazofarenks Kanserli Hastalarda Akım Sitometri Yöntemiyle DNA Kapsamı ve Hücre Siklusu Özelliklerinin BelirlenmesiFlow Cytometry in Determination of DNA Content and Cell Cyclus in Nasopharyngeal Cancer Patients. II. Ulusal  Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.        

47 - Çeliker, V., Dal, D., Önerci, M., Erdem, M.K. : Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Septorinoplasti Girişimlerinde Propofol İnfüzyonu ve İzofluran Anestezilerinin Kan Kaybı  ve Cerrahi Süreye Etkilerinin Karşılaştırılması.XXX. TARK, 25-29 Ekim 1996, İstanbul. 

48 - Öğretmenoğlu, O., Önerci, M., Turan, E., Gürsel, B., Hoşal, İ.N. : Skull Base Surgery for Benign and Malignant Tumors. First International Interdisciplinary Congress on Craniofacial and Skull Base Surgery, February 25-29, 1996, Jerusalem, Israel. 

49 - Hoşal, Ş., Önerci, M., Hoşal, İ.N. : Giant Lipoma in the Skull Base. First International Interdisciplinary Congress on Craniofacial and Skull Base Surgery, February 25-29, 1996, Jerusalem, Israel. 

50 - Öğretmenoğlu, O., Yücel, T., Önerci, M., Sözeri, B., Turan, E. : Traction Technique of Posteriorly Displaced Maxilla in Maxillofacial Fractures. First International Interdisciplinary Congress on Craniofacial and Skull Base Surgery, February 25-29, 1996, Jerusalem, Israel. 

51 - Hoşal, A.Ş.,  Akyol, U., Öğretmenoğlu, O., Önerci, M., Kaya, S. : Surgical Experience with Malignant Tumors of the Maxilla.  First International Interdisciplinary Congress on Craniofacial and Skull Base Surgery, February 25-29, 1996, Jerusalem, Israel. 

52 - Haberal, İ., Öğretmenoğlu, O., Akyol, U., Hoşal, A.Ş., Yücel, T., Akova, M., Önerci, M., Ayas, K. : The Risk of Hepatitis B Infection Transmission in Major Head and Neck Surgery.  Third Congress of European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, June 9-14, 1996, Budapest, Hungary.    

53 - Yücel, T., Öğretmenoğlu, O., Hoşal, Ş., Akyol, U., Önerci, M., Turan, E., Hoşal, N : A Traction Method for the Maxilla Fractures with Posterior Displacement . 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Turkey. 

54 - Özdek, A., Önerci, M., Yılmaz, T., Yücel, T., Gürsel, B., Ayas, K. : Treatment of Mandibular Tumours. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Turkey. 

55 - Yücel, T., Öğretmenoğlu, O., Hoşal, Ş., Önerci, M., Sözeri, B. : Surgical Treatment of Blow-Out Fractures with Balloon Catheter. 4thMediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Turkey. 

56 - Yücel, T., Özdek, A., Saraç, S., Önerci, M., Turan, E., Kaya, S. : Salivary Gland Tumours of the Hard Palate. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial  Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Turkey. 

57 - Önerci, M. : TMJ Arthroscopy. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Turkey. 

58 - Aydın, E., Yücel, Ö.T., Saraç, S., Yılmaz, T., Önerci, M., Turan, E. : Larinks Kanserlerinde Uzak Metastazlar. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23-27 September 1997, Antalya, Turkey. 

59 - Öğretmenoğlu, Ö., Yücel, Ö.T.,  Yılmaz, T., Alataş, N., Önerci, M., Kaya, S. : Larinks Epidermoid Kanserlerinde İndüksiyon Kemoterapisi.24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23-27 September 1997, Antalya, Turkey. 

60 - Öğretmenoğlu, Ö., Önerci, M.,  Saraç, S., Özdek, A., Ayas, K. : Paranazal Sinüs Mukosellerinde Endoskopik Yaklaşım. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23-27 September 1997, Antalya, Turkey. 

61 - Önerci, M., Saraç, S., Ünal, ÖF, Yılmaz, T., Aydın, E., Turan, E. : Larinks Kanserlerinde Multiple Primerler. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23-27 September 1997, Antalya, Turkey. 

62 - Saraç, S., Öğretmenoğlu, Ö., Yılmaz, T., Aydın, E., Önerci, M.,Turan, E. Ç: Larinks Kanserlerinde Lokorejyonel Rekürrensler. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23-27 September 1997, Antalya, Turkey. 

63 - Ayas, K, Ünal, ÖF, Yücel, ÖT, Yılmaz, T, Önerci, M., Sözeri, B., Turan, E.: Larinks Kanserlerinde Preoperatif Radyoterapinin Prognoza Etkisi. 24 Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23-27 September 1997, Antalya, Turkey. 

64 - Aydın, E., Yılmaz, T., Yücel, ÖT, Önerci, M., Turan, E., Hoşal, İN : Larinks Kanserlerinde No Hastalarda Radikal ve Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonlarının Karşılaştırılması. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23-27 September 1997, Antalya, Turkey. 

65 - Önerci, M., Öğretmenoğlu, O., Ünal, ÖF,  Yılmaz, T., Sözeri, B. : Endoskopik Dakriyosistorinostomi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23 - 27 September 1997, Antalya, Turkey. 

66 - Ünal, ÖF, Akyol, MU, Yücel, ÖT, Önerci, M., Turan, E. : Bilateral Vokal Kord Paralizisinde Cerrahi Tedavi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (24. National Otorhinolaringogy and Head&Neck Surgery Meeting), 23 -27 September 1997, Antalya, Turkey. 

67 - Önerci, M., Turan, E., Yılmaz, T., Sözeri, B., Güllü, İ., Kaya, S. : Induction Chemotherapy in Laryngeal Cancer. The 2nd International Symposium in Israel on Head & Neck Surgery and Oncology. 1-5 November 1998, Jerusalem, Israel. 

68 - Turan, E., Önerci, M., Yılmaz, T., Köybaşı, S., Ayas, K., Kaya, S. : Parotid Gland Tumours, Experience with 593 Cases. The 2ndInternational Symposium in Israel on Head & Neck Surgery and Oncology. 1-5 November 1998, Jerusalem, Israel. 

69 - Yılmaz, T., Turan, E., Önerci, M., Gürsel, B., Kaya, S. : Cancer of the Tongue, Experience with 88 cases. The 2nd International Symposium in Israel on Head & Neck Surgery and Oncology. 1-5 November 1998, Jerusalem, Israel.

70 - Özyar, E., Akyol, F.H., Atahan. I.L., Önerci, M. : Accelerated Concomitant Boost Radiotherapy in Locally Advanced Head and Neck Cancers. The 2nd International Symposium in Israel on Head & Neck Surgery and Oncology. 1-5 November 1998, Jerusalem, Israel. 

71 - Yücel T, Öğretmenoğlu O, Yılmazer C, Önerci, M. : Paranasal Sinüs Mukosellerinde Endoskopik Yaklaşım. 25. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir, Türkiye. 

72  Önerci, M. , Yılmaz T, Yılmazer C, Sözeri B, Güllü İ, Kaya S : Larinks Kanseri Tedavisinde İndüksiyon Kemoterapisi Sonuçlarımız. 25. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir Türkiye. 

73 - Yücel T, Öğretmenoğlu O, Önerci, M. : Endoscopic Surgery in juvenile nasopharyngeal angiofibroma, 3rd   International Interdisciplinary Congress on Skull Base and Craniofacial Surgery, Interlaken Switzerland, 13-16 March 2001. 

74 - Korkmaz H, Saylam G, Özdek A, Fırat H, Akhüseyinoğlu M, Ardıç S, Önerci, M. : Hafif Orta Uyku Apnesi Olan Hastalarda Modifiye Uvulopalatoplasti Tekniği ve Sonuçları. 29. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

75 -  Çağlar Ö, Atay G, Yücel ÖT, Öğretmenoğlu O, Önerci, M. : Anterior Nazal Tampona Bağlı Septal Perforasyon. 29. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.